Hakkınızı bilin, müşterisine bunu yapan otel yandı. “Dev para cezası uygulanacak”

TİHEK’in kararına göre, Alanya’da tatil yapmak isteyen iki erkek, seyahat acentesi aracılığıyla bir otele rezervasyon yaptırdı. Çevrim içi ödeme yapan iki arkadaş, rezervasyonu teyit etmek için oteli aradığında, “aynı odada iki erkek konaklama yapılamayacağı” gerekçesiyle rezervasyonlarının iptal edildiğini öğrendi.

Rezervasyonları iptal edilen iki birey, iki kadının birlikte konaklayabilecekleri konusunda vurgu yaparak, bu durumun ayrımcılık yasağını ihlal ettiğini iddia ederek TİHEK’e başvuruda bulundu.

Kurum, otel ve seyahat acentesinden yazılı görüş talep etti.

Otel yönetimi, ilgili kişilerin işletmeyle herhangi bir konaklama anlaşması olmadığını ve bu kişilerle ilgili herhangi bir iletişim kurulmadığını iddia etti.

Ayrıca, erkek misafirlerin tek başlarına veya birlikte daha fazla kişiyle aynı odada konaklayabileceklerini belirten otel yönetimi, daha önce bu tür konaklamaların gerçekleştiğini ve gelecekte de benzer rezervasyonların yapıldığını ifade etti. Ayrıca, tesislerinde cinsiyet ayrımı yapmaksızın eşitlik ilkesine uygun şekilde rezervasyon yapılarak konaklama sağlanabileceğini savundu.

Seyahat acentesi ise otelin bir odada iki erkeğin konaklamasına izin vermemesi sebebiyle başvuranın, “bir erkek, bir kadın” konaklama seçeneğini işaretlediğini kaydetti.

Teyit amacıyla tesisi arayan başvuru sahipleri, iki erkeğin aynı odada konaklamasının mümkün olmadığına dair bir yanıt aldıktan sonra, otelle iletişime geçerek sorunun çözülmeye çalışıldığı belirtilen acentenin yazılı görüşünde, bu çabaların olumlu bir sonuç vermediği ve başvuru sahibinin isteği üzerine ücretin iade edildiği ifade edildi.

İKİ VEYA DAHA FAZLA ERKEĞİN AYNI ODADA KONAKLADIĞINI GÖSTEREN KAYITLAR İSTENDİ

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), otel rezervasyon bilgilerini inceledi ve aynı odada iki veya daha fazla erkeğin konakladığına dair belgelere erişti.

Kurum, otelin 498 oda ve 996 yatak kapasitesi olduğunu tespit etti. İnceleme sonucunda, yalnızca erkek müşterilerin yaptığı toplam 5 rezervasyonun bulunduğu belirlendi.

Bu rezervasyonlardan ikisinin tek erkekler tarafından, diğer üçünün ise iki erkeğin aynı odada konaklayacak şekilde düzenlendiği belirlendi.

Kurum, “Yıl boyunca iki erkek olacak şekilde toplam üç konaklama yapılmasının, muhatap şirketin rezervasyon politikasında eşitlik ilkesine uygun hareket ettiğini ispat etmekten ziyade bu tür rezervasyonlara oldukça istisnai şekilde onay verildiğini gösterdiği” tespitinde bulundu.

Cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmeden TİHEK, otele, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu kapsamında idari para cezasının üst sınırı olan 89 bin 571 lira ceza verdi.

KARARDA NE DENİLDİ?

TİHEK’in kararında, her bireyin kanunlar önünde eşit olduğu vurgulanmış ve Anayasa’nın 10’uncu maddesinde belirtildiği gibi, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” hükmüne atıfta bulunuldu.

Ayrımcılık yasağının uluslararası insan hakları hukukunun köklerinde derinlemesine yer aldığı ve birçok uluslararası insan hakları sözleşmesinde özel olarak ele alındığı belirtildi.

Kararda, bir bireyin hukuken tanınmış hak ve özgürlüklerinden, benzer durumda olan diğer bireylerle kıyaslandığında cinsiyeti sebebiyle eşit bir şekilde faydalanmasını engelleyen veya zorlaştıran herhangi bir ayrımcılığın, cinsiyet temelli ayrımcılık oluşturduğu önemle belirtildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x